Alle PSD's uit het kernboek:
Informatica/Hardware/Software 4MK

Download alle PSD's uit het kernboek in een zip bestand!

De PSD's uit het bijbehorende werkboek kun je vinden op de website van het werkboek.

Elke PSD in dit boek is gemaakt met het programma NSD Editor. Dit programma is gemaakt door Marcel Kalt een (ex-)student van de Universiteit van Freiburg in Zwitserland. Dit programma is gratis te gebruiken.


Figuur 2.3
Een heel eenvoudig PSD


Figuur 2.4
Bereken het gemiddelde van X en Y


Figuur 2.5
Verfijning van het PSD in figuur 2.4 voor iemand die niet kan rekenen


Figuur 2.10
Verfijning PSD in figuur 2.3

Naam Type Omschrijving
adres integer het I/O-adres waarnaar wordt geschreven
data byte de data die wordt geschreven


Figuur 3.9
PSD voor een programma om data naar een willekeurig I/O-adres te sturen

Naam Type Omschrijving
R1 real weerstand R1 in ohm
R2 real weerstand R2 in ohm
Rp real R1 parallel aan R2 in ohm


Figuur 4.1
PSD voor berekenen van vervangingswaarde van twee parallelle weerstanden

Naam Type Omschrijving
Uin real ingangsspanning in volt
Uuit real uitgangsspanning in volt
dB real spanningsversterking in dB


Figuur 4.6
Pascal-programma om de spanningsversterking in dB te berekenen


Figuur 5.1
PSD waarin een beslissing wordt genomen


Figuur 5.2
PSD met twee beslissingen


Figuur 5.5
PSD met herhaal-totdat-herhaling


Figuur 5.6
PSD met zolang-doe-herhaling


Figuur 5.13
PSD voor continu regelen van de verwarming


Figuur 6.2a
Oplossing van een probleem kunnen we opgesplitst over meerdere PSD's weergeven


Figuur 6.2b
Oplossing van een probleem kunnen we opgesplitst over meerdere PSD's weergeven


Figuur 6.2c
Oplossing van een probleem kunnen we opgesplitst over meerdere PSD's weergeven


Figuur 6.2d
Oplossing van een probleem kunnen we opgesplitst over meerdere PSD's weergeven


Figuur 6.6
PSD voor het berekenen van x tot macht y


Figuur 9.3
PSD van programma voor insteekkaart met 8255 PPI

PC7 t/m PC4 = 1111 moet PC7 t/m PC4 := 1111 zijn.
PC7 t/m PC4 = 0000 moet PC7 t/m PC4 := 0000 zijn.


Figuur 9.6
PSD met in grote lijnen het programma quizcontrol


Figuur 9.7
PSD van procedure knipper en wacht


Figuur 9.8
PSD van procedure stuur lamp