Sourcecode van alle programma's uit het kernboek:
Informatica/Hardware/Software 4MK

Download alle sources uit het kernboek in een zip bestand!

De sources uit het bijbehorende werkboek kun je hier vinden op de website van het werkboek.

Pascal-sources

BPW versie 7 voor WindowsDe Pascal-programma's zijn geschreven en getest met Borland Pascal versie 7.0 voor Windows.

Figuur 2.19 Inhoud file PROG02.PAS

Figuur 3.1 Declaratie van enkele variabelen

Figuur 3.2 Programma dat tekst op het beeldscherm schrijft

Figuur 3.4 Programma dat de waarde van enkele variabelen op het beeldscherm schrijft

Figuur 3.6 Programma dat de waarde van enkele variabelen netjes op het beeldscherm schrijft

Figuur 3.8 Programma dat een letter inleest en weer afdrukt

Figuur 3.10 Programma om data naar een willekeurig I/O-adres te sturen

Figuur 3.11 Programma om data naar de parallelle poort te sturen

Figuur 4.2 Pascal-programma voor berekenen van vervangingswaarde van twee parallelle weerstanden

Figuur 4.3 Pascal-programma voor omrekenen van uren naar dagen

Figuur 4.4 Pascal-programma om te bepalen of een jaar een schrikkeljaar is

Figuur 4.4a Alternatief Pascal-programma om te bepalen of een jaar een schrikkeljaar is  Dit programma staat niet in het boek.

Figuur 4.6 Pascal-programma om de spanningsversterking in dB te berekenen

Figuur 4.7 Pascal-programma dat pin 2 van de parallelle poort set en pin 3 reset

Figuur 4.8 Pascal-programma dat I3 tot en met I0 van de parallelle poort als getal inleest

Figuur 5.3 Pascal-programma met een beslissing

Figuur 5.4 Pascal-programma met meerdere beslissingen

Figuur 5.7 Pascal-programma met herhaal-totdat-herhaling

Figuur 5.8 Pascal-programma met zolang-doe-herhaling

Figuur 6.3 Pascal-programma met verschillende delen

Figuur 6.4 Een Pascal-function

Figuur 6.5 Pascal-function voor het berekenen van log(x)

Figuur 6.7 Pascal-function voor het berekenen van x tot de macht y

Figuur 6.8 Nog een Pascal-function voor het berekenen van x tot de macht y

Figuur 6.9 Een Pascal-procedure

Figuur 6.10 Pascal-procedure om een aantal regels over te slaan

Figuur 6.11 Nog een Pascal-procedure om een aantal regels over te slaan. Zo moet je het niet doen.

Figuur 6.12 Programma met in BPW gedeclareerde functies en procedures

Figuur 7.3 Pascal-programma met een array

Figuur 7.4 Pascal-programma met een array doorgegeven als parameter

Figuur 7.5 De 2-dimensionale array tempWeek

Figuur 7.11 Pascal-programma met een record

Figuur 7.12 Pascal-programma met een record doorgegeven als parameter

Figuur 7.13 Pascal-programma met een record als veld in een ander record

Figuur 7.13a Dit programma test de structuur die in paragraaf 7.10 besproken wordt  Dit programma staat niet in het boek.

Figuur 9.4 Pascal-programma voor insteekkaart met 8255 PPI

Figuur 9.9 Pascal-programma quizcontrol

8086-assembler-sources

De assemblertaal programma's zijn geschreven en getest met Borland Turbo Assembler (TASM) versie 3.2.

Figuur 2.14 Inhoud file PROG01.ASM

Figuur 3.14 Assemblertaal-programma dat data verplaatst

Figuur 3.16 Assemblertaal-programma dat precies dezelfde data verplaatst als het programma van figuur 3.14

Figuur 3.16a Alternatief assemblertaal-programma dat precies dezelfde data verplaatst als het programma van figuur 3.14  Dit programma staat niet in het boek.

Figuur 3.17 Assemblertaal-programma dat 55H naar LPT1 schrijft en dat op elke PC werkt

Figuur 3.18 Programma van figuur 2.14 maar nu met constante declaraties (EQU's)

Figuur 4.12 Assembler-programma met logische bewerkingen en schuifbewerkingen

Figuur 5.10 Assemblerprogramma met een sprong

Figuur 5.12 Assemblertaal-programma met conditionele sprong

Figuur 5.14 Assembler-programma voor continu regelen van de verwarming

Figuur 6.13 Assembler-programma met subroutines

Figuur 6.14 Assembler-programma met een subroutine die een andere subroutine aanroept

Figuur 6.16 Versie van de subroutine LPTOUT die we beter kunnen hergebruiken

Figuur 7.17 Based-index-adresseermethode om de som van een rij te bepalen

Figuur 8.2 Assembler-programma dat de toestand van een aantal speciale toetsen met een BIOS-interrupt bepaalt en naar LPT1 stuurt

Figuur 8.3 Assembler-programma dat de tijd met een DOS-interrupt bepaalt en de seconden naar LPT1 stuurt

Figuur 8.4 AssemblerProgramma dat de BIOS-interrupt 1CH gebruikt om een looplicht te maken

Figuur 8.5 Assembler-programma dat de LPT1-interrupt IRQ7 gebruikt

Figuur 9.5 8086-assemblertaal-programma voor insteekkaart met 8255 PPI