Schema voor I/O via LPT1

Aan deze pagina wordt gewerkt!Aan deze pagina wordt nog gewerkt!

Schema

Het is heel handig om tijdens het testen van bepaalde Input/Output programma's een kastje op de parallelle poort aan te sluiten met daarop acht leds (L0 tot en met L7) en vier schakelaars (S0 tot en met S3).

Schema om 8 leds en 4 schakelaars met de parallelle poort te verbinden.
Schema om 8 leds en 4 schakelaars met de parallelle poort te verbinden.

Componentenlijst

In het bovenstaande schema zijn de volgende componenten gebruikt:
component aantal prijs per stuk
25 polige sub-D connector 1 ƒ1.10
low current led (2mA) 8 ƒ0.35
weerstanden 1K (0.1W 5%) 8 ƒ0.15
micro kiepschakelaar 4 ƒ3.50

Totaalprijs: ƒ19.10

Lezen en schijven parallelle poort

Als we vanuit een programm data willen schrijven naar de parallelle poort of bepaalde signalen van de parallelle poort willen inlezen, moeten we weten:

In het bovenstaande schema zien we de pinnen van de parallelle poort die we gebruiken:

De overige pinnen hebben (bij het aansturen van een printer) ook een functie, maar deze pinnen worden in dit boek buiten beschouwing gelaten.

De 8 leds L0 tot en met L7 kunnen we via een bepaald I/O-adres (poortnummer) aansturen. Hier noemen we dit I/O-adres LPT1D (LPT1 Data) en in de meeste PC's is dit I/O-adres 3BCH (de H betekent dat het hexadecimale talstelsel is gebruikt) of 378H. In het onderstaande figuur zien we welke bits in LPT1D overeenkomen met de verschillende uitgangssignalen.

De 4 ingangssignalen S0 tot en met S3 kunnen we via een ander I/O-adres (poortnummer) inlezen. Hier noemen we dit I/O-adres LPT1S (LPT1 Status). Dit is in alle PC's altijd LPT1D+1 (dus 3BDH of 379H). In het onderstaande figuur zien we welke bits in LPT1S overeenkomen met de verschillende schakelaars.

Relatie tussen I/O-adressen LPT1D en LPT1S en de uitgangs- en ingangspinnen uit het schema.
Relatie tussen I/O-adressen LPT1D en LPT1S en de leds en schakelaars uit het schema.

I/O-adressen parallelle poort vinden in Windows

Welke I/O-adressen gebruikt moeten worden om via LPT1 signalen uit te sturen of in te lezen, kunnen we in Windows95/98 als volgt vinden:

In het boek tr@nsferE Informatica/Hardware/Software 4MK gebruiken we alleen de eerste twee, namelijk 03BC en 03BD.

Je kunt deze adressen ook vinden met het programma SeekLPT.

Als in jouw systeem andere I/O-adressen voor LPT1 gebruikt worden (bijvoorbeeld 0378 en 0379), moet je in alle voorbeelden in dit boek waar we 03BC of 03BD gebruiken, deze adressen aanpassen.

Voorzichtigheid bij aansluiten op parallele poort

Vergeet bij het testen van programma's die de parallelle poort aansturen niet om eventueel apparatuur op deze poort los te koppelen. Meestal is dat een printer of scanner.

Bij het zelf aansluiten van signalen op de parallelle poort van een PC moet je wel voorzichtig zijn. De parallelle poort is namelijk vrij kwetsbaar. De in- en uitgangen van de parallelle poort zijn TTL-compatibel en meestal niet tegen overbelasting beveiligd.

Hou je daarom aan de volgende regels: