Inhoudsopgave van:
Informatica/Hardware/Software 4MK

Voorwoord

1 Besturen met de PC

1.1 Een praktisch probleem
1.2 Waarom besturen met de PC?
1.3 Waarom niet besturen met de PC?
1.4 Besturen via de parallelle poort

2 Nu alleen nog het programma

2.1 Een iets eenvoudiger praktisch probleem
2.2 Gedachten op papier zetten in een programmastructuur-diagram
2.3 Opbouw CPU
2.4 Machinecode
2.5 Assembler en assemblercode
2.6 Linker
2.7 Debugger
2.8 De hogere programmeertaal Pascal
2.9 Borland Pascal IDE

3 Lezen, schrijven en onthouden

3.1 Verschillende soorten gegevens
3.2 Variabelen in Pascal
3.3 Schrijven naar het beeldscherm
3.4 Inlezen vanaf het toetsenbord
3.5 Voorbeeld Pascal-programma: van toetsenbord naar I/O-adres
3.6 Constanten in Pascal
3.7 Voorbeeld Pascal-programma: van toetsenbord naar parallelle poort
3.8 Variabelen in assembler
3.9 Data verplaatsen in assemblercode
3.10 Adresseermethoden
3.11 Voorbeeld assembler-programma: I/O-adres van LPT1 uit BIOS lezen
3.12 Constanten in assembler
3.13 Voorbeeld assembler-programma: van schakelaars naar leds

4 Rekenen

4.1 Rekenen in PSD's
4.2 Inleiding rekenen in Pascal
4.3 Rekenkundige bewerkingen in Pascal
4.4 Vergelijkingen in Pascal
4.5 Logisch berekeningen in Pascal
4.6 Wiskundige functies in Pascal
4.7 Logische bewerkingen met integers in Pascal
4.8 Inleiding rekenen in de CPU
4.9 Rekenkundige 8086-instructies
4.10 8086-vergelijkingsinstructies
4.11 Logische 8086-instructies
4.12 Voorbeelden 8086-schuifinstructies

5 Beslissen en herhalen

5.1 Beslissen in PSD's
5.2 Beslissen in Pascal: if-then-else
5.3 Herhalen in PSD's
5.4 Herhalen in Pascal
5.5 Beslissen en herhalen in de CPU
5.6 Onvoorwaardelijke 8086-spronginstructies
5.7 Voorwaardelijke 8086-spronginstructies
5.8 Voorbeeld assembler-programma: van schakelaars naar leds totdat alle schakelaars hoog zijn
5.9 Voorbeeld assembler-programma: temperatuurregeling

6 Delegeren, ofwel verdeel en heers

6.1 Functionele decompositie
6.2 Functionele decompositie en PSD's
6.3 Functionele decompositie en Pascal
6.4 Functies en procedures in Borland Pascal
6.5 Functionele decompositie en assembler
6.6 Stack en stack pointer
6.7 Stack en Pascal

7 Structureren

7.1 Array-structuur in Pascal
7.2 Elementen uit een array gebruiken
7.3 Een array als geheel gebruiken
7.4 De 2-dimensionale array
7.5 De 3-dimensionale array
7.6 Record-structuur in Pascal
7.7 Velden uit een record gebruiken
7.8 Een record als geheel gebruiken
7.9 Records met records
7.10 Array's met records
7.11 Nog meer structuren in Pascal
7.12 Datastructuren in de CPU

8 Onderbreken

8.1 Inleiding
8.2 Interrupts afhandelen in het dagelijkse leven
8.3 Afhandelen 8086-interrupts
8.4 Traps
8.5 Software-interrupts
8.6 BIOS-interrupts
8.7 DOS-interrupts
8.8 Voorbeeld met diverse DOS- en BIOS-interrupts
8.9 Hardware-interrupts

9 Uitbreiden en afronden

9.1 PPI 8255 (programmable peripheral interface)
9.2 Memory mapped en I/O mapped
9.3 Registers van de 8255 PPI
9.4 Verschillende 8255 PPI-modes
9.5 Basic input/output mode van de 8255 PPI
9.6 Voorbeeldprogramma met 8255 PPI
9.7 Oplossing van het TV-quiz-probleem

Bijlage 1 ASCII tabel